RoDaHelis

Rodahelis:
Rondom Damme Helpen In Stilte

Het Levenslijn Team Damme organiseert al verschillende jaren activiteiten met als hoofddoel geld in te zamelen voor levenslijn nationaal.  Vroeger zamelde levenslijn geld in voor bepaalde ziektes ( astma; kanker, enz), maar de laatste jaren wordt het geld voorzien voor het levenslijn kinderfonds.

Onze vrijwilligers brachten ook hun wens uit om een deel van de opbrengst te voorzien voor goede doelen in en rond Damme.  Hierdoor ontstond Roda Helis, wat staat voor ” rondom Damme helpen in stilte”.
Binnen Roda Helis willen we aandacht hebben voor acute en/ of structurele noden in onze eigen omgeving ( +/- straal van 25 km rondom Damme).  We wensen schrijnende toestanden te detecteren en mee te verhelpen.  De belangrijkste doelgroep die wij hierbij voor ogen houden zijn kinderen of mensen die het door één of andere reden of beperking moeilijker hebben om zich te integreren in onze samenleving.  Net voor deze groep wensen wij ons steentje bij te dragen.  Dit kan o.a. bestaan uit een financiële tussenkomst voor bvb aanschaf materiaal, vergoeden van activiteiten die niet gesubsidieerd worden, enz.

Indien u vermoedt dat een organisatie uit onze omgeving, die u kent, hiervoor in aanmerking komt, kan u steeds het aanvraagdocument voor financiële tussenkomst invullen.