28 feb 2021

Vrienden,

sedert gisteren en nog tot volgende zondag 7 maart loopt de Week van de Vrijwilliger. Met zo’n 750.000 ruw geschat zijn ze in Vlaanderen, mensen van allerlei allooi die zich
belangeloos in zetten voor hun medemens zonder zich af te vragen voor wie, voor wat, waarom en vooral voor hoeveel? Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos
zijn maar gewoonweg omdat ze onbetaalbaar zijn. Ook in de schoot van onze vereniging schuilt zo’n grote groep van leden die telkens weer paraat staan, vaak zonder de vraagstelling,
om mee te werken aan één of andere activiteit die we organiseren om fondsen te verzamelen die we dan via Roda-Helis beschikbaar stellen aan zij die het wat moeilijker hebben.

Het voorbije jaar stond onze werking wegens de gekende redenen on-hold. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat velen onder jullie toch hier of daar een handje hebben toegestoken,
een bezoekje hebben gebracht, een telefoontje hebben gepleegd of simpelweg een goeiedag hebben gewenst aan iemand die daar echt nood aan had. Ook dit is Vrijwilligerswerk
met een grote “V”. Daarom uit het diepst van mijn hart dank aan allen voor jullie engagement niet alleen voor onze vereniging maar ook voor jullie en onze naasten.

Ondertussen slaan we na vandaag de bladzijde februari van 2021 om. Vanaf morgen leven we reeds in maart, de maand waarin de lente begint, al mogen we de laatste dagen niet klagen.
De natuur begint stilaan terug in leven te komen en open te bloeien, we kunnen ervan genieten door regelmatig er door te trekken eventueel gewapend met een camera om de mooiste plaatjes
vast te leggen. Afgelopen week en weekend mochten we honderden wandelaars ontwaren op ons permanent wandelparcours in Sijsele dat, mede door de vele positieve reacties, duidelijk een
schot in de roos blijkt te zijn. Daar er van georganiseerd wandelen voorlopig geen sprake kan zijn gaan we het nog een tijdje moeten doen met de parcours her en der. (zie bijlage)
Door de nieuwe alarmerende Corona cijfers kan van versoepelingen voorlopig geen sprake zijn.

En daar ook de vaccinatie campagne maar niet van de grond komt dienen we ons verder vast te houden aan de opgelegde maatregelen. Het is wat het is.

Geniet ondertussen verder van het mooie weekend, vriendelijke groet, hou het veilig en zorg voor elkaar.

21 februari 2021

Vrienden,

wat een heerlijke morgen met een prachtig opkomende zon, de vogels die reeds duidelijk in lentestemming verkeren, het getimmer op een boom van een specht,
een schichtig wegschietende haas die verscholen zat in een grasberm, een mooi decor om een vroege ochtendwandeling te doen.
Dat het wandelen in de lift zit, hoeft waarschijnlijk geen betoog meer, steeds meer mensen ontdekken het zalige gevoel om in de natuur te vertoeven.
Een streepje zalf op de Coronawonde die velen hebben opgelopen.

Ondertussen genieten we verder samen van de permanente parcours die her en der worden aangeboden, in Sijsele is het momenteel ook raak wat de
belangstelling betreft. Gistermiddag rond de klok van 15u00 kon je je wagen niet meer kwijt op het Lindenplein waar ons eigen parcours van start gaat.
De aankondiging in diverse dag- en weekbladen zal daar wel niet vreemd aan zijn.

Een foutje corrigeren in de mailing van vorige week: Paaszondag valt inderdaad dit jaar op zondag 4 april.
In ons programma 2021 vallen door de Corona maatregelen onze actie Paasontbijten op Paaszondag dus weg alsook het optreden van Stijn Vermandere, gepland op vrijdag 16 april,
dat naar een latere datum werd verplaatst.

We richten stilletjes onze hoop op zondag 25 april met de organisatie van Vlaanderen Wandelt Lokaal, in vervanging van de Nationale Wandeldag, waar hier in het Brugse Ommeland 15 wandelclubs
de handen in elkaar slaan om een mega parcours op poten te zetten tussen Torhout en St. Joris-Beernem. In Lijntjes van volgende maand mogen jullie daarover meer info verwachten.

Geniet ondertussen van het eerste lentegevoel, hou het veilig en zorg voor elkaar,

Rodger

14 februari 2021

Vrienden,

koning winter heeft de voorbije week zijn naam een beetje eer aangedaan. Een mooi wit landschap met daarenboven een stralende zon, meer moet dat
niet zijn om je effen gelukkig te voelen en het kind in je opnieuw boven te halen. Vanaf heden kunnen we onze Corona-coupe onder handen laten nemen en ook
dieren- en vakantieparken mogen hun deuren opnieuw openen. Een meenemer met het Krokusverlof voor de deur.
Dit alles uiteraard onder strenge na te leven voorwaarden. Maar het is wat het is.

Deze morgen een laatste verkenning gedaan van ons nieuw permanent wandelparcours met start op de markt in Sijsele. Mede door het fantastische winterlandschap op en rond
Oedelemberg is het genieten met een grote”G”. We gaan nog bekijken om eventueel op de berg een sanitaire stop mogelijk te maken. Bij de passage aan de Meibosvijvers wel
even geschrokken van het al dan niet veilig schaatsen op de bevroren vijvers. In bijlage vinden jullie de laatste up-date van de permanente parcours in West en Oost-Vlaanderen.
We wachten met spanning de datum van 01 maart af om te zien wat vanaf dan eventueel mogelijk zal zijn om georganiseerd te wandelen, al voelt de kans zeer klein aan.

Ondertussen hebben we wel al de beslissing genomen om de actie paasontbijten voorzien op Paaszondag 02 april te annuleren. Daar we nu reeds dienen te starten met de voorbereidingen
in een vrij onzekere vrijetijds omgeving is het niet mogelijk om een degelijke organisatie tegen dan op poten te zetten. We kijken dan ook reeds uit naar Pasen 2022.
Hopelijk is men tegen dan erin geslaagd om iedereen te vaccineren tegen COVID 19 (sic).

Geniet ondertussen van jullie Valentijnszondag, hou het veilig en zorg verder voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

8 februari 2021

Vrienden,

er wordt een lichte winterprik voorspeld voor deze week. Vandaag toch reeds een mooie tocht gemaakt in een mooi wit decor.
Heerlijk genieten van de rust en het kraken van de sneeuw onder de voeten. Versoepelingen voor de sport werden vorige vrijdag door het Nationaal Overlegcomité
in de strijd tegen COVID-19 niet genomen. Dus ook de wandelsport kan nog niet terug georganiseerd opstarten. Maar om in beweging te blijven zijn er mogelijkheden tegenwoordig zat daar nogal wat clubs permanente wandelparcours aanbieden overal in Vlaanderen.

Wie het wat verder wil gaan zoeken kan terecht op de wandelblog van Wandelsport Vlaanderen.

Ook wij gaan deze week een nieuw permanent parcours uitstippelen met start op het marktplein Kloosterstraat in Sijsele. een 6 – 10 en 16 km worden uitgewerkt waarbij de 6 km toegankelijk
zal zijn voor rol- en kinderwagens. In de 10 en 16 km verwerken we enkele nieuwe stukken parcours om maximum van de natuur te kunnen genieten. Parcours blijft open van 15 februari
tot 31 maart.
Geniet ondertussen van de winterprik, hou het veilig en zorg voor elkaar,
fijne dag verder,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

01 februari 2021

Vrienden,

na de regen- en natte sneeuwdag van gisteren deze morgen een frisse neus gaan ophalen in onze eigen vertrouwde omgeving van Ryckevelde bos. En ik was daar
duidelijk niet alleen, Corona en de daaruit volgende loc downs heeft blijkbaar velen aangezet om het wandelen te ontdekken. Ook het grote succes van de permanente
wandelparcours in Vlaanderen wijst duidelijk in die richting. In Damme is het vandaag de laatste dag van ons eigen parcours, morgen worden de pijlen verwijderd, maar geen
nood vanaf 15 februari kan je terecht in Sijsele voor een nieuw parcours tot 31 maart aanstaande.

Ondertussen kan je zeker je gading vinden in de lijst die wordt meegestuurd om hier of daar een pareltje op de kop ter tikken. Gewoon doen want “bewegen is leven”.
Nog een tiental leden hebben tot op vandaag niet gereageerd om hun lidmaatschap te verlengen. Weet dat je daardoor ook niet meer verzekerd bent sedert 01/01/2021.
Ingeval van een ongelukje tijdens het wandelen kan de verzekering op die manier niet tussenbeide komen om de eventuele geleden schade te vergoeden. Bij deze nog een
laatste oproep om dit asap te doen, in het andere geval moeten we jullie als ontslagnemend noteren, iets wat we uitermatig jammer zouden vinden.

Nog tot woensdag 3 februari leven we in de week van de poëzie, bij deze een kort passend gedicht gelinkt aan de omstandigheden waarop we vandaag de dag leven met COVID-19.

Kwou dat ik vandaag kon dichten
de afstand tussen jou en mij
Geen anderhalve meter
maar tastbaar zo dichtbij .
Ooit dan komt die mooie dag
dan is de kloof gedicht
En streel ik zacht je warme lach
op je van heel dichtbij gezicht .

An Vannevel

Vriendelijke groet, fijn weekend verder, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

24 januari 2021

Vrienden,

het Nationaal Overlegcomité heeft vorige vrijdag bijzonder weinig perspectief geboden voor een groot aantal sectoren in ons land. Denk maar aan horeca, jeugdbewegingen,
evenementen maar ook de wandelsport. Tot nader order gaan we aangewezen zijn op louter eigen initiatieven onder de vorm van wandelen onder en rond de kerktoren of deel
te nemen aan één van de vele permanente wandelparcours die overal in Vlaanderen de kop opsteken. Zie up-date lijst in bijlage.
Mede door deze ontwikkelingen werd ondertussen het optreden van Augustijn Vermandere in de Cultuurfabriek Sijsele geprogrammeerd op vrijdag 16 april verplaatst naar vrijdag 11 maart 2022.

Daar er vandaag geen zekerheid bestaat over het aantal toegelaten toeschouwers lijkt dit voor iedereen de beste oplossing. Daar we in het andere geval nu reeds moesten starten met het
voeren van publiciteit zonder de zekerheid over het al dan niet doorgaan wordt nu een extra kostenplaatje weerhouden.

Komende week is de laatste week dat ons eigen permanent wandelparcours in Damme beschikbaar is en dit nog tot en met zondag 31 januari. Vanaf 15 februari krijgen jullie dan de kans een nieuw parcours
te bewandelen vanuit Sijsele.

Geniet ondertussen verder van jullie weekend, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

17 januari 2021

Vrienden,

gisteren konden we na de middag genieten van een tochtje door de sneeuw, heerlijk om door zo’n rustgevend stil landschap te mogen stappen.
Deze morgen dan ietwat ontgoocheld dat het witte tapijt reeds verdwenen was. Toch de schoenen aangetrokken om een eerste verkenning te doen in ons aandeel
in het samenwerkingsproject dat in het leven werd geroepen naar aanleiding van “Vlaanderen Wandelt lokaal in…” op zondag 25 april 2021 aanstaande.
Deze dag is het Nationale Wandeldag en het is de bedoeling om een parcours op te bouwen dat loopt van Torhout tot in Oedelem. Een twaalftal wandelclubs,
waaronder ook onze eigen club, slaan de handen in elkaar om dit mogelijk te maken. Ons aandeel is de verbinding te maken tussen Sijsele, waar onze startlocatie
zich situeert in de Gemeentelijke Turnzaal op het Lindenplein, en de startlocatie van de Brugse Metten Wandelclub in het Sask, St Andreas Lyceum Fortuinstraat St. Kruis-Brugge.
Mits nog wat kleine aanpassingen is dit ondertussen uitgetekend en verkend.

Alle hoop is nu uiteraard gericht op versoepelingen in de strijd tegen COVID-19 tegen deze datum, anders valt uiteraard alles in het water.
Wat nu reeds in het water valt is onze Krokustocht, geprogrammeerd op woensdag 17 februari aanstaande vanuit Moerkerke. Daar WSVL alle tochten annuleert tot en
met 14 februari achten wij het niet opportuun om 3 dagen nadien wel te organiseren zonder voldoende perspectief te kunnen bieden op een volwaardige organisatie.
Ondertussen kunnen we onze conditie verder op peil houden door een aantal van de permanente wandelparcours aangeboden door diverse clubs eens af te stappen.
In bijlage vinden jullie een up-to-date lijst van deze organisaties, daarin reeds ook onze volgende bijdrage vanuit Sijsele voor de periode 15 februari – 31 maart 2021.

Geniet ondertussen verder van jullie weekend,
vriendelijke groet, fijne dag verder, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

13 jan 2021

Vrienden,

Wandelsport Vlaanderen heeft gisteren alle organisaties tot en met 14 februari 2021 geannuleerd. Tevens de bijvoeging dat deze datum waarschijnlijk nog zal verlengd worden.
Daar onze Krokustocht, vanuit Moerkerke, op woensdag 17 februari 2021 plaats vindt heb ik deze op vandaag dan ook primordiaal geannuleerd. Gelieve daar akte van te willen nemen.

Bijgevolg zal onze nieuwe organisatie “Vlaanderen Wandelt lokaal in Damme” op zondag 25 april 2021, die momenteel in de pijplijn staat, in samenwerking met Feestcomité De Marollen Sijsele plus
meer dan waarschijnlijk nog enkele andere omliggende clubs die wensen samen te werken, onze eerste wandelorganisatie worden in 2021, indien COVID-19 daar niet anders over beslist.

Vriendelijke groet, fijne dag verder, hou het gezond en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

10 januari 2021

Vrienden,

wat een mooie morgen om de natuur in te duiken. De opkomende zon, de berijmde velden en weilanden, een blijkbaar verdwaalde haas, het gegak
van de in V-formaties overvliegende winterganzen, de opborrelende bewolking boven de kustlijn, geen zuchtje wind, wat een mooie omgeving om de dag te
beginnen en in een wat prachtige streek leven wij. Als je een tiental dagen geleden het voornemen hebt geuit om meer te bewegen, wel het kader is in ieder
geval reeds geschapen.
Zoals verwacht heeft het Nationaal Overlegcomité vorige vrijdag bijna geen versoepelingen aangekondigd in de strijd tegen COVID-19. Als je er de cijfers
van gisteren en vandaag bijneemt lijkt dit een terechte beslissing. We dienen ons allen nog steeds te houden aan de geldende maatregelen, ook al is er licht
aan het eind van de tunnel nu de vaccinaties tegen Corona voorzichtig opgestart zijn.
Om onze hobby te beoefenen zijn we dus aangewezen op eigen initiatief of kunnen we soelaas vinden in de lijst van permanente wandelparcours die in Vlaanderen worden
aangeboden, een aangepaste lijst vinden jullie trouwens in bijlage. Dat er begin dit jaar goede voornemens werden genomen bewijst het feit dat we deze
week twee nieuwe leden mochten noteren op de lijst van onze wandelclub. Van harte welkom trouwens Annie en Gino. We hopen dat jullie zich vlug thuis vinden in onze club.

Vriendelijke groet, fijn weekend verder, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

4 januari 2021

Vrienden,

we hebben geruisloos, bijna ongemerkt, op enkele uitzonderingen na, de overgang naar 2021 genomen. Nog een mooi, gelukkig en vooral gezond nieuw jaar trouwens.
COVID-19 heeft ons allen een lesje in nederigheid geleerd en ons doen beseffen dat we ons tevreden moeten stellen met de kleine dingen in het leven. Maar we zijn op
goede weg, voor het eerst in maanden kleurt Damme groen op de Vlaamse kaart met Covid besmettingen, de afgelopen zeven dagen werd geen enkele besmetting
genoteerd. Nog even met zijn allen volhouden en voorts de teugels gespannen houden om over afzienbare tijd opnieuw een beetje meer te mogen genieten, het wordt u allen
van harte gegund. Ondanks de aankondiging van de vaccinatie dienen we de vinger aan de pols te houden. Daar morgen vele bedrijven en ook de scholen terug opstarten
moet ons blijvend waakzaam houden.

Met het nieuwe jaar zijn we ook een nieuw wandeljaar ingestapt. Op georganiseerde wandeltochten blijft het nog even wachten, een leuk alternatief zijn ondertussen de vele
permanente wandelparcours die bijna overal opduiken. In bijlage vinden jullie een opsomming maar ook op de wandelblog van WSVL is veel info terug te vinden.
Ondertussen hebben we ook achter de schermen even onze ledenlijst overlopen, velen hebben zich reeds in orde gesteld wat het lidgeld voor 2021 betreft, een kleine minderheid
blijft nog even achterwege. Naar oorzaken daarvoor zoeken doen we voorlopig niet omdat we ervan overtuigd zijn dat ook de achterblijvers binnen de kortste stonden hun bijdrage
zullen leveren.

Geniet ondertussen verder van jullie dag, vriendelijke groet, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw