26 december 2021

Vrienden,

we duiken de laatste week van 2021 in onder dezelfde omstandigheden als een jaar terug. Vandaag ware het een uitgelezen dag geweest voor onze “Damme in Kerstsfeer” ware het niet dat Corona roet blijft in het eten gooien. Onze wandeltocht samen met een bezoekje aan “Wintersfeer” de bloemenkunst van Frederiek Van Pamel in het Oud St. Janshospitaal en ook eens langslopen in  Gallery 22 voor de expositie “Ol Tope” waar ook onze huiscartonist Marty zijn werken tentoonstelt zou de ideale afsluiter van 2021 zijn geweest. Een bezoekje aan beide tentoonstelling kan uiteraard wel nog steeds de komende week.

Wandelen de komende week kan mits naleven van heel wat regels en maatregelen wel in en op:

*    maandag 27 dec: Roeselare

*    donderdag 30 dec: Nieuwpoort

*    vrijdag 21 dec: Kortemark

Raadpleeg wel steeds de kalender op www.wandelsportvlaanderen.be alvorens aanstalten te maken om te gaan deelnemen, last-minute annuleringen zijn nog altijd mogelijk.

Nieuws uit eigen keuken.

*    “Lijntjes”, ons ledenblad zou normaliter de komende week in de bus moeten vallen, mocht dit niet zo zijn geef gerust een seintje.

*    vanaf heden verzorgt Luc Bossuyt opnieuw zijn kalender met eventuele Coronatochten, tochten die enkele dagen (weken) uitgepijld blijven, zie bijlage.

*    in deze laatste week nog een warme oproep om het lidgeld voor 2022 over te maken, op die manier ben je ook in 2022 gewapend om te gaan wandelen aan ledentarief.

Mooi eindejaar, gezond en sportief 2022,LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

18 december 2021

vrienden,

mistroostig weer hierbuiten, binnen is het rond de kerstboom lekker gezellig, de donkere dagen van het jaar om het met andere woorden te zeggen. Donker ook in wandelland want komende week is in onze contreien geen enkele georganiseerde tocht te bespeuren, alles werd geannuleerd, ook onze “Damme in Kerstsfeer” van zondag 26 december komende. We dienen terug te schakelen naar enige tijd geleden toen we met zijn allen persoonlijk de schoenen aanbonden en zomaar de natuur introkken. Ook dit kan een welgekomen lichtpuntje zijn in deze donkere tijden. Doen dus, zou ik zeggen.

Nieuws uit eigen keuken:

* door een beslissing van de crisiscel Damme is ook de woensdagwandeling van komende week, 22 december, in het kader van “Sport Mee” geannuleerd.  Eerste nieuwe afspraak, indien toegelaten wordt woensdag 12 januari 2022.

* onze club bestaat de dag van vandaag uit 252 leden, daarvan zijn er reeds 150 in orde met het overmaken van het lidgeld voor 2022, waarvoor dank. Indien de overige 102 leden ook in 2022 deel wensen uit te maken van onze mooie vereniging wordt gevraagd om dit zo spoedig als mogelijk in orde te willen brengen. Makkelijkste manier is het overschrijven van 15,00€ per lid op onze rekeningnummer BE30 3631 5604 1011 van Levenslijn Damme. Op die manier blijf je ook in 2022 verder genieten van de voordelen verbonden aan het lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt door de mutualiteiten terug betaald.

* de Krant van West-Vlaanderen verkiest per gemeente of stad opnieuw “De Krak van de gemeente”. Keuze is er per gemeente uit 5 kandidaten. Voor Damme werd voor 2021 Hendri Hofkens uit Moerkerke genomineerd. De Krant van West-Vlaanderen omschreef de nominatie als volgt: De uit het Nederlandse Nijmegen afkomstige Hendri Hofkens (58) deed dit jaar een pak boekenliefhebbers in haar buurt een groot plezier. In maart plaatse ze namelijk een leuk, houten boekenruilkastje op haar tuinmuur. “Als fanatieke lezer heb ik toch veel te veel boeken in huis”, vertelt Hendri. “Een ander boek in de plaats zetten mag, maar is zeker geen verplichting. Het kastje kent zeker een stijgend succes en het ziet er naar uit dat het een blijver wordt. Ik zorg ook voor de nodige kinderboekjes. Iedereen vindt zeker zijn gading. En natuurlijk ben ik aangenaam verrast dat dit kleinschalige initiatief me een nominatie voor de Krak van Damme oplevert!”

Hendri is samen met haar partner Veerle reeds enkele jaren lid van onze wandelclub, het zou mooi zijn mochten onze andere leden haar een steuntje willen geven en op haar stemmen via: www.kw.be/krak en daar ga je op zoek naar Damme. Breng je stem uit, vervolledig het antwoordformulier en verzend. Vergeet niet nadien uw stem te bevestigen. Nogmaals een bewijs dat in onze vereniging heel wat ongekende pareltjes schuilen. Ik heb mijn stem reeds uitgebracht, doe dit zeker voor 9 januari 2022. In bijlage een foto van het boekenkastje.

Rest mij nog aan allen een mooi eindejaar te wensen met toch wel enkele warme momenten , hou het veilig, zorg goed voor elkaar en geniet van de kleine dingen die zich aanbieden.

Vriendelijke groet, fijn weekend verder,

11 december 2021

Vrienden,

we gaan langzaamaan naar de kortste dagen van het jaar, wat licht betreft uiteraard, want elke dag is natuurlijk even lang. De kerst- en eindejaarsperiode komt eraan, de tijd van gezelligheid, warmte in ons hart, het bezoeken van de kerstmarktjes, de ijspistes en ga zo maar door. Toch is in 2021 alles wat aan banden gelegd door de ondertussen al meer dan gekende reden: COVID-19. De cijfers stagneren momenteel met een lichte neiging naar beneden, toch dient waakzaamheid nog altijd geboden en gaan we best massa-evenementen uit de weg. Zo staan ook wandelorganisaties momenteel onder grote druk en worden bijna alle tochten veiligheidshalve geannuleerd. Enkel morgen zondag gaat de tocht In Machelen voor het goede doel wel degelijk door, net nog contact genomen met de verantwoordelijke om bevestiging te krijgen.  Voor de komende week is alles, op één uitzondering na, ook reeds geannuleerd. Zaterdag 18 december gaat de tocht in Ledegem (W-VL) wel door, zij het zonder catering. Op deze tocht kan je ook je gadget, rugzak of poncho, verbonden aan het wandelboekje Limited Edition van WSVL afhalen.

Nieuws uit eigen keuken:

*     zoals in de lijn der verwachtingen lag heeft de stuurgroep Levenslijnteam Damme besloten om de organisatie “Damme in Kerstsfeer” op zondag 26 december ook te annuleren. We mogen de veiligheid en de gezondheid van de wandelaar en onze medewerkers niet nodeloos in gevaar brengen. Ook de Evenementen en Crisiscel Damme hebben mede deze beslissing beïnvloedt.

*    ook de laatste woensdagwandeling in het kader van “Sport Mee” op woensdag 22 december werd door deze laatste instanties van de kalender gehaald. Onder normale omstandigheden gaan we op woensdag terug wandelen vanaf 12 januari 2022.

*    wie nog een speciaal wandelboekje in haar of zijn bezit heeft van de actie Limited Edition van WSVL voor het verzamelen van stempels tot het bekomen van een poncho (15 stempels) of rugzak (25 stempels) mag deze altijd binnen brengen of opsturen naar ons secretariaat. WSVL organiseert éénmalig nog een bijkomende overhandiging van deze gadgets en wel op vrijdag 14 januari 2020 in Maldegem. Indien nodig ga ikzelf daar heen om deze gadgets op te halen.  

*    wat onze eigen spaarkaarten 2020 en 2021 betreft heeft de stuurgroep besloten om de attenties daaraan verbonden te overhandigen op onze eerstvolgende organisatie in 2022 de Krokustocht op woensdag 02 maart in Moerkerke. Wie nog (volle) spaarkaarten in haar of zijn bezit heeft gelieve deze binnen te brengen of op te sturen aub. Spaarkaarten 2022 zijn ondertussen ook reeds beschikbaar.

Vriendelijke groet, fijn weekend verder, mooi eindejaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

4 december 2021

Vrienden,

momenteel krijgen we te maken met een 4e golf van Corona besmettingen met de Delta en sinds kort ook de Ominkron variant. Ziekenhuizen moeten geplande operaties uitstellen om bedden vrij te houden op Intensive Care om zodoende voldoende capaciteit te hebben om COVID-19 patiënten op te vangen. Het Overlegcomité heeft gisteren voor de 3e maal in 3 weken tijd verstrengde maatregelen opgelegd, al dienen we af te wachten of dit voldoende zal zijn om de opmars van het virus een halt toe te roepen. Bij deze een oproep aan jullie allen om zoveel als mogelijk de maatregelen op te volgen en vooral toe te passen, help mee om de curve van de besmettingen en de ziekenhuisopnames opnieuw te laten dalen. Alleen op die manier is er een kleine hoop om de eindejaarsperiode op een aanvaardbare manier te kunnen beleven. Uiteraard hebben al deze maatregelen ook een gevolg voor de organisatie van wandeltochten, de tocht van morgen zondag in Merendree (O-VL) is ook in laatste instantie geannuleerd. Voor de komende week is en nog een kleine hoop dat op zondag 12 december de tochten in St. Niklaas en Machelen, beiden in Oost-Vlaanderen alsnog kunnen doorgaan. Alle andere tochten voor de komende achtdaagse werden geschrapt, kijk zeker even naar de wandelkalender op www.wandelsportvlaanderen.be vooraleer eventueel toch aanstalten te maken om af te reizen.

Nieuws uit eigen keuken:

*    woensdag 08 december in het kader van “Sport Mee” in samenwerking met stad Damme kunnen we wandelen doorheen Sijsele in Corona prove omstandigheden, mondmasker verplicht bij start en aankomst, onderweg mag deze afgezet worden.  Afspraak om 14u00 sportcomplex ’t Veld Sijsele.

*    dinsdag 07 december komt de stuurgroep Levenslijnteam Damme vzw bijeen om een beslissing te nemen over het al dan niet organiseren van” Damme in Kerstsfeer” op zondag 26 december in Damme. Volgende info worden jullie zeker op de hoogte gebracht van die beslissing.

*    ondanks alle Corona perikelen dienen we reeds uit te kijken naar 2022 en te zorgen dat we dan ook kunnen genieten van de ledenvoordelen die je als lid van een wandelclub mag ervaren. Een korting van 1,50€ op het inschrijfgeld is maar één van deze voordelen. Als je je lidgeld niet hebt overgemaakt tegen eind 2021 zal je vanaf 2022 de som van 3,00€ dienen neer te leggen om deel te nemen. Daarom een warme oproep aan degenen die nog niet in orde zijn met het lidgeld  2022 om dit asap te doen door middel van overschrijving van 15,00€ per persoon op rekeningnummer: BE30 3631 5604 1011 van Levenslijn Damme.

Vriendelijke groet, fijn weekend verder, hou het veilig,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw