01 februari 2021

Vrienden,

na de regen- en natte sneeuwdag van gisteren deze morgen een frisse neus gaan ophalen in onze eigen vertrouwde omgeving van Ryckevelde bos. En ik was daar
duidelijk niet alleen, Corona en de daaruit volgende loc downs heeft blijkbaar velen aangezet om het wandelen te ontdekken. Ook het grote succes van de permanente
wandelparcours in Vlaanderen wijst duidelijk in die richting. In Damme is het vandaag de laatste dag van ons eigen parcours, morgen worden de pijlen verwijderd, maar geen
nood vanaf 15 februari kan je terecht in Sijsele voor een nieuw parcours tot 31 maart aanstaande.

Ondertussen kan je zeker je gading vinden in de lijst die wordt meegestuurd om hier of daar een pareltje op de kop ter tikken. Gewoon doen want “bewegen is leven”.
Nog een tiental leden hebben tot op vandaag niet gereageerd om hun lidmaatschap te verlengen. Weet dat je daardoor ook niet meer verzekerd bent sedert 01/01/2021.
Ingeval van een ongelukje tijdens het wandelen kan de verzekering op die manier niet tussenbeide komen om de eventuele geleden schade te vergoeden. Bij deze nog een
laatste oproep om dit asap te doen, in het andere geval moeten we jullie als ontslagnemend noteren, iets wat we uitermatig jammer zouden vinden.

Nog tot woensdag 3 februari leven we in de week van de poëzie, bij deze een kort passend gedicht gelinkt aan de omstandigheden waarop we vandaag de dag leven met COVID-19.

Kwou dat ik vandaag kon dichten
de afstand tussen jou en mij
Geen anderhalve meter
maar tastbaar zo dichtbij .
Ooit dan komt die mooie dag
dan is de kloof gedicht
En streel ik zacht je warme lach
op je van heel dichtbij gezicht .

An Vannevel

Vriendelijke groet, fijn weekend verder, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

24 januari 2021

Vrienden,

het Nationaal Overlegcomité heeft vorige vrijdag bijzonder weinig perspectief geboden voor een groot aantal sectoren in ons land. Denk maar aan horeca, jeugdbewegingen,
evenementen maar ook de wandelsport. Tot nader order gaan we aangewezen zijn op louter eigen initiatieven onder de vorm van wandelen onder en rond de kerktoren of deel
te nemen aan één van de vele permanente wandelparcours die overal in Vlaanderen de kop opsteken. Zie up-date lijst in bijlage.
Mede door deze ontwikkelingen werd ondertussen het optreden van Augustijn Vermandere in de Cultuurfabriek Sijsele geprogrammeerd op vrijdag 16 april verplaatst naar vrijdag 11 maart 2022.

Daar er vandaag geen zekerheid bestaat over het aantal toegelaten toeschouwers lijkt dit voor iedereen de beste oplossing. Daar we in het andere geval nu reeds moesten starten met het
voeren van publiciteit zonder de zekerheid over het al dan niet doorgaan wordt nu een extra kostenplaatje weerhouden.

Komende week is de laatste week dat ons eigen permanent wandelparcours in Damme beschikbaar is en dit nog tot en met zondag 31 januari. Vanaf 15 februari krijgen jullie dan de kans een nieuw parcours
te bewandelen vanuit Sijsele.

Geniet ondertussen verder van jullie weekend, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

17 januari 2021

Vrienden,

gisteren konden we na de middag genieten van een tochtje door de sneeuw, heerlijk om door zo’n rustgevend stil landschap te mogen stappen.
Deze morgen dan ietwat ontgoocheld dat het witte tapijt reeds verdwenen was. Toch de schoenen aangetrokken om een eerste verkenning te doen in ons aandeel
in het samenwerkingsproject dat in het leven werd geroepen naar aanleiding van “Vlaanderen Wandelt lokaal in…” op zondag 25 april 2021 aanstaande.
Deze dag is het Nationale Wandeldag en het is de bedoeling om een parcours op te bouwen dat loopt van Torhout tot in Oedelem. Een twaalftal wandelclubs,
waaronder ook onze eigen club, slaan de handen in elkaar om dit mogelijk te maken. Ons aandeel is de verbinding te maken tussen Sijsele, waar onze startlocatie
zich situeert in de Gemeentelijke Turnzaal op het Lindenplein, en de startlocatie van de Brugse Metten Wandelclub in het Sask, St Andreas Lyceum Fortuinstraat St. Kruis-Brugge.
Mits nog wat kleine aanpassingen is dit ondertussen uitgetekend en verkend.

Alle hoop is nu uiteraard gericht op versoepelingen in de strijd tegen COVID-19 tegen deze datum, anders valt uiteraard alles in het water.
Wat nu reeds in het water valt is onze Krokustocht, geprogrammeerd op woensdag 17 februari aanstaande vanuit Moerkerke. Daar WSVL alle tochten annuleert tot en
met 14 februari achten wij het niet opportuun om 3 dagen nadien wel te organiseren zonder voldoende perspectief te kunnen bieden op een volwaardige organisatie.
Ondertussen kunnen we onze conditie verder op peil houden door een aantal van de permanente wandelparcours aangeboden door diverse clubs eens af te stappen.
In bijlage vinden jullie een up-to-date lijst van deze organisaties, daarin reeds ook onze volgende bijdrage vanuit Sijsele voor de periode 15 februari – 31 maart 2021.

Geniet ondertussen verder van jullie weekend,
vriendelijke groet, fijne dag verder, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

13 jan 2021

Vrienden,

Wandelsport Vlaanderen heeft gisteren alle organisaties tot en met 14 februari 2021 geannuleerd. Tevens de bijvoeging dat deze datum waarschijnlijk nog zal verlengd worden.
Daar onze Krokustocht, vanuit Moerkerke, op woensdag 17 februari 2021 plaats vindt heb ik deze op vandaag dan ook primordiaal geannuleerd. Gelieve daar akte van te willen nemen.

Bijgevolg zal onze nieuwe organisatie “Vlaanderen Wandelt lokaal in Damme” op zondag 25 april 2021, die momenteel in de pijplijn staat, in samenwerking met Feestcomité De Marollen Sijsele plus
meer dan waarschijnlijk nog enkele andere omliggende clubs die wensen samen te werken, onze eerste wandelorganisatie worden in 2021, indien COVID-19 daar niet anders over beslist.

Vriendelijke groet, fijne dag verder, hou het gezond en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

10 januari 2021

Vrienden,

wat een mooie morgen om de natuur in te duiken. De opkomende zon, de berijmde velden en weilanden, een blijkbaar verdwaalde haas, het gegak
van de in V-formaties overvliegende winterganzen, de opborrelende bewolking boven de kustlijn, geen zuchtje wind, wat een mooie omgeving om de dag te
beginnen en in een wat prachtige streek leven wij. Als je een tiental dagen geleden het voornemen hebt geuit om meer te bewegen, wel het kader is in ieder
geval reeds geschapen.
Zoals verwacht heeft het Nationaal Overlegcomité vorige vrijdag bijna geen versoepelingen aangekondigd in de strijd tegen COVID-19. Als je er de cijfers
van gisteren en vandaag bijneemt lijkt dit een terechte beslissing. We dienen ons allen nog steeds te houden aan de geldende maatregelen, ook al is er licht
aan het eind van de tunnel nu de vaccinaties tegen Corona voorzichtig opgestart zijn.
Om onze hobby te beoefenen zijn we dus aangewezen op eigen initiatief of kunnen we soelaas vinden in de lijst van permanente wandelparcours die in Vlaanderen worden
aangeboden, een aangepaste lijst vinden jullie trouwens in bijlage. Dat er begin dit jaar goede voornemens werden genomen bewijst het feit dat we deze
week twee nieuwe leden mochten noteren op de lijst van onze wandelclub. Van harte welkom trouwens Annie en Gino. We hopen dat jullie zich vlug thuis vinden in onze club.

Vriendelijke groet, fijn weekend verder, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

4 januari 2021

Vrienden,

we hebben geruisloos, bijna ongemerkt, op enkele uitzonderingen na, de overgang naar 2021 genomen. Nog een mooi, gelukkig en vooral gezond nieuw jaar trouwens.
COVID-19 heeft ons allen een lesje in nederigheid geleerd en ons doen beseffen dat we ons tevreden moeten stellen met de kleine dingen in het leven. Maar we zijn op
goede weg, voor het eerst in maanden kleurt Damme groen op de Vlaamse kaart met Covid besmettingen, de afgelopen zeven dagen werd geen enkele besmetting
genoteerd. Nog even met zijn allen volhouden en voorts de teugels gespannen houden om over afzienbare tijd opnieuw een beetje meer te mogen genieten, het wordt u allen
van harte gegund. Ondanks de aankondiging van de vaccinatie dienen we de vinger aan de pols te houden. Daar morgen vele bedrijven en ook de scholen terug opstarten
moet ons blijvend waakzaam houden.

Met het nieuwe jaar zijn we ook een nieuw wandeljaar ingestapt. Op georganiseerde wandeltochten blijft het nog even wachten, een leuk alternatief zijn ondertussen de vele
permanente wandelparcours die bijna overal opduiken. In bijlage vinden jullie een opsomming maar ook op de wandelblog van WSVL is veel info terug te vinden.
Ondertussen hebben we ook achter de schermen even onze ledenlijst overlopen, velen hebben zich reeds in orde gesteld wat het lidgeld voor 2021 betreft, een kleine minderheid
blijft nog even achterwege. Naar oorzaken daarvoor zoeken doen we voorlopig niet omdat we ervan overtuigd zijn dat ook de achterblijvers binnen de kortste stonden hun bijdrage
zullen leveren.

Geniet ondertussen verder van jullie dag, vriendelijke groet, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw