27 december 2020

Vrienden,

storm Bella heeft ons momenteel in haar ban met nogal wat nattigheid en windstoten, een logisch gevolg: hier en daar wat schade en omver geblazen bomen.
Ook op ons permanent wandelparcours in Damme ligt momenteel een boom dwars, waarschijnlijk zal die morgen wel opgeruimd worden door de bevoegde diensten.

Ons parcours in Damme blijkt andermaal een succes te zijn, gisteren tientallen wandelvrienden die op pad waren tussen Damme en Oostkerke. Ondertussen ook een eerste interventie
gedaan daar in de omgeving van de Romboutswervedijk een aantal zaken bleken verdwenen. Bij nader toezicht bleek het om een aantal verdwenen (verwijderde) pijlen te gaan op een
cruciale plaats in het parcours. De vraag blijft uiteraard: wie heeft daar baat bij om dit te verwijderen? Permanente parcours zullen nog wel een periode gehandhaafd blijven
om te genieten van onze hobby.

We beleven de laatste dagen van het rampjaar 2020, eind deze week stappen we 2021 in, aan allen nu al een veilige en warme overgang naar het nieuwe jaar waar we hoopvol naar
uitkijken. Blijf zorg dragen voor elkaar zodat we met zijn allen gezond en wel mogen blijven. Daar de vaccinaties tegen het COVID-19 virus van start gaan ziet de toekomst er een klein
beetje rooskleuriger uit. Het einde van een nare periode lijkt in zicht.

We hopen in 2021 opnieuw te mogen organiseren, jullie allen terug te mogen ontmoeten, samen te genieten van onze prachtige natuur in onze mooie omgeving.
En vooral anekdotes ophalen over hoe het vroeger wel was. Want er komt een tijd van voor en na 2020. Om te kunnen meegenieten vragen we dan ook aan zij die er nog niet
zijn toegekomen om hun lidgeld 2021 over te maken dit zo spoedig als mogelijk wel te doen. Na een jaar als 2020 kunnen wij elk vernieuwd lidmaatschap met warmte ontvangen.

Vriendelijke groet, fijn eindejaar, leuk 2021, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

20 december 2020

Vrienden,

een mooie voormiddag vormde het ideale decor om de wandelschoenen aan te trekken en ons naar Beernem te begeven, waar de plaatselijke wandelclub een mooi permanent parcours
weet aan te bieden in Corona tijden. Volgens de reactie die ik mag ontvangen is het ook in Damme prijs wat de belangstelling betreft op ons eigen permanent parcours.
In bijlage vinden jullie een overzicht van de beschikbare omlopen in het omliggende. Zeker een aanrader om tijdens de kerstvakantie enkele van deze tochten mee te pikken.

Morgen krijgen we de kortste dag van het jaar voorgeschoteld en met een beetje geluk kunnen we genieten van een prachtig verschijnsel. Daar Jupiter en Saturnus op één lijn
komen te staan en als het ware versmelten schijnen ze zoals een echte kerstster. Dit fenomeen zou trouwens ook de ster van Bethlehem gevormd hebben tijdens de kerstnacht.
De volgende maal dat dit voorkomt is op 15 maart 2080. Tussen 17u15 en 18u15 is dit spektakel te aanschouwen in het zuidwesten laag boven de horizon.
Nu maar hopen dat een opklaring alles mogelijk maakt.

“Lijntjes” zou in normale omstandigheden de voorbije week in de bus moeten gevallen zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan mag je ons altijd contacteren zodat we kunnen nagaan wat
eventueel verkeerd is gelopen.

Geniet ondertussen van de komende vakantie- en feestdagen in jullie eigen bubbel. Een warme kerst, nee geen witte, allen toegewenst.

Vriendelijke groet, fijne dag verder, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

13 december 2020

Vrienden,

deze morgen de 15 km van ons nieuw permanent wandelparcours in Damme ter controle afgestapt met enkele aangename ontmoetingen, onder andere
chocoladekoning Dominique Persoone en een paar leden van wandelclub Roal Benti, op goed geluk afgezakt naar Damme maar dankbaar gebruik gemaakt
van de oppurniteit die vanaf dit weekend beschikbaar is. Neem daarbij ook nog eens het prima wandelweer en je (zon)dag kan niet meer stuk.
Zeker een aanrader om ook eens te doen.
Verder kan je wel ergens anders ook genieten van de parcours die door verscheidene wandelclubs worden aangeboden.

“Lijntjes” is vrijdag van de pers gerold zodat je in de loop van deze week jouw exemplaar mag verwachten in de bus. Dit is het laatste (?) nummer van 2020
met een aantal mooie bijdragen. Veel leesplezier.

Ook onze website heeft een nieuwe look gekregen, met dank aan Hendrik, even langsgaan en in geval van aan- of opmerkingen niet nalaten te reageren.
Samen kunnen we daar iets heel moois van maken.

Geniet ondertussen van jullie dag, vriendelijke groet, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

6 december 2020

Vrienden,

deze morgen licht negatieve temperaturen wat het wintergevoel wat aanwakkerd. Toch zijn dit de mooiste momenten om de natuur in te trekken, de koude lucht
binnen trekken voel je in lijf en leden. Loop eens door een bos die in haar winterkleed te aanschouwen is, een late eekhoorn die nog niet in winterslaap ligt, kan jouw deel worden.
Of maak gebruik van de permanente wandelingen die zijn uitgetekend door verschillende in de omgeving gesitueerde clubs. Deze week gaan wij trouwens ons eigen parcours
in Damme uitpijlen, zodat het tegen volgend weekend mogelijk is om ook daar te gaan wandelen.
Een aanrader om zeker eens te doen.

We mochten van velen onder jullie reeds het lidgeld voor 2021 ontvangen. Wie dit nog niet realiseerde kan dit nog doen liefst voor het eind van het jaar.
Reknr: BE30 3631 5604 1011 van Levenslijn Damme, daar moet je zijn. 15,00€ voor een gans jaar wandelplezier.

Geniet van jullie zondag, zorg goed voor elkaar want het virus loert nog steeds om de hoek, hou het samen met zijn allen veilig en denk ook eens aan een eenzame die misschien wel
een bezoekje kan gebruiken.

29 november 2020

Vrienden,

na het Nationaal overlegcomité van afgelopen vrijdag belooft het een
zeer absurde kerst en eindejaar periode te worden. Nooit eerder werden
in ons land dergelijke maatregelen opgelegd bij de overstap van oud naar nieuw.
Zelfs in de oorlogsjaren werden kerstbestanden gesloten.

Maar de andere kant van de medaille vertelt ons dat we dringend waakzaam moeten
blijven in ons doen en laten om de COVID-19 curve naar beneden te halen.
We zijn op de goede weg en de verder aanhoudende maatregelen zouden voldoende
moeten zijn om een perspectief te bieden voor 2021. Laten we ons daar vandaag dan
ook op instellen en onze hoop op vestigen. Ooit komt alles terug op zijn pootjes terug.

Ondertussen hebben we binnenskamers een programma voor 2021 uitgewerkt, dat
indien de omstandigheden het zullen toelaten, veelbelovend lijkt te worden.
Dit programma kunnen jullie vinden in ons ledenblad van volgende maand.

Tevens nog een laatste warme oproep om de wandelgegevens van het voorbije
beperkte wandelseizoen over te maken zeker deze komende week. Daarna kunnen
deze niet meer opgenomen worden in het overzicht 2019-2020 dat tevens in Lijntjes
zal verschijnen.

In bijlage vinden jullie een verse update van de permanente wandelparcours dat door
diverse bevriende wandelclubs wordt aangeboden. Zeker een aanrader om deze eens
mee te pikken en het gevoel te krijgen een “echte” wandeltocht te stappen.

Vriendelijke groet, fijne dag verder, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

22 november 2020

Vrienden,

een miezerige morgen nodigt niet direct uit om de wandelschoenen aan te trekken en buiten te komen.
Toch hebben deze omstandigheden ook hun charme en laten je kennis maken met een ander aspect
van de natuur, die stilaan aan het indommelen is naar haar winterslaap.
Gisteren nog even het permanent parcours in Zuienkerke meegepakt, volledig leeg hoofd op het einde
daar alle kopbrekens waren weggewaaid door een matige zuidwester.
Wie nog even wil genieten van een permanent parcours in de omgeving: zie bijlage

Ondertussen krijgen we hoopgevende berichten over de COVID-19 situatie, al blijkt dit even in Damme
niet het geval door de vele besmettingen in het woonzorgcentrum. We dienen waakzaam te blijven
om de pandemie onder controle te krijgen. Samen kunnen we dit realiseren.

Hoopgevend binnen onze vereniging is het feit dat velen zich reeds in orde hebben gesteld met het lidgeld 2021.
Voor wie dit even aan de aandacht ontsnapt is wil ik nog even herinneren aan de procedure.
Daar we elkaar fysiek niet ontmoeten vragen we om het lidgeld (15,00€) zoveel als mogelijk over te schrijven
op reknr: BE30 3631 5604 1011 van Levenslijn Damme. Gelieve dit voor eind 2020 te willen doen.
Op die manier zijn jullie in orde bij de heropstart van de wandeltochten in 2021.
Ook de vraag om jullie, beperkte, wandelgegevens van het seizoen 2020 te willen doorspelen:
zijnde het aantal tochten en kilometers uit de periode 01/10/2019 – 31/10/2020.
Deze laatste gegevens heb ik vandoen om een overzicht te kunnen/mogen maken.

Geniet ondertussen van jullie zondag, vriendelijke groet, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

15 november 2020

Vrienden,

halfweg november vandaag, COVID-19 overheerst na 9 maanden nog altijd ons leven.
Lichtpuntjes, al zijn ze klein, zijn aan het einde van de tunnel te zien. Afnemende besmettingen
gekoppeld aan het vooruitzicht van een afdoend vaccin geven wat licht in deze donkere dagen.
Toch dienen we samen nog altijd vol te houden met het naleven van de opgelegde maatregelen.
Daar ligt de sleutel om in 2021 opnieuw naar een gunstigere leefomgeving te evolueren.

Georganiseerde wandelingen zijn ook vandaag nog altijd taboe. Wel kunnen we ons optrekken
aan de lijst met permanente wandelparcours overal te lande (zie bijlage).
Ons eigen parcours in Moerkerke is vandaag aan haar laatste dag toe. Dank aan de honderden
wandelvrienden die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt onze streek te verkennen.
Daaronder ook een groot aantal eigen leden van onze club, sommigen zelfs meer dan eenmaal.
Vanaf 15 december tot 31 januari volgend jaar gaan we een parcours in Damme aanbieden.
Daarover komt nog meer nieuws want de kans bestaat dat er een primeur aan verbonden wordt.
Bij deze kan u tussen de regels lezen dat onze tocht van 2e Kerst in Damme geannuleerd is.
Let op indien je in de bossen wil gaan wandelen, gisteren was het een overrompeling in ons
eigen Ryckeveldebos, wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn. Er zal opgetreden worden door de politie.
Hou afstand van elkaar en maximum in groepjes van 4 wandelen.

Ondertussen lopen de inschrijvingen van het lidmaatschap voor 2021 vlot binnen.
Nog even aankruisen dat het lidgeld 15,00€ per persoon bedraagt, kinderen tot 12 jaar gratis.
Ook onze groep vaste medewerkers geniet van een gratis lidmaatschap.
Ons rekeningnummer is: BE30 3631 5604 1011. Gelieve dit voor eind 2020 in orde te maken,
op die manier zijn er voor 2021 geen problemen te verwachten.
Een nieuwe lidkaart komt er niet, deze van 2020 blijft ingeval van betaling lidgeld geldig en
wordt door ons geactiveerd. Getuigschrift voor het ziekenfonds krijgen jullie wel.
Opgelet, dit pas indienen bij uw mutualiteit in 2021.
Ook jullie wandelgegevens worden verder verwacht (aantal tochten en kilometers) van de
periode 01/11/19 tot 31/10/2020.
Wat de gele spaarkaarten betreft, hou deze bij, voor dit jaar kunnen wij geen tegenprestatie
toekennen gezien er slechts een 4 tal maanden georganiseerd kon gewandeld worden.
We gaan dit jaar samen met 2021 verbinden, afwachten uiteraard wat dit wordt, om dan
een globaal totaal te kunnen maken. Voor 2021 zijn nieuwe spaarkaarten voorzien.

Ondertussen werken we aan het nieuwe nummer van Lijntjes. Mocht nog iemand een bijdrage hebben
gelieve dit tegen 25 november door te sturen aub.
Lijntjes verschijnt in de week na 6 december.

Vriendelijke groet, fijne dag verder, hou het veilig en zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

8 november 2020

Vrienden,

het zijn ideale omstandigheden om de natuur in te trekken, de zon zorgt voor prachtige taferelen om ons heen. De bossen zijn nu op hun mooist, alleen heb je de kans daar niet alleen te zijn. In sommige bossen geldt zelfs een mondmaskerplicht.

Maar er zijn nog veel andere stukjes natuur te verkennen met een aantal mogelijkheden zat. Zo zijn er nog steeds de permanente wandelparcours die overal in Vlaanderen opduiken. Een overzicht van het aanbod kan je vinden op de wandelblog van onze federatie WSVL.

Ons eigen permanent wandelparcours blijft nog beschikbaar tot 15 november.

Daar we normaal volgende woensdag 11 november “Damme Wandelt” op de kalender hadden is het misschien op die dag een mooie gelegenheid om in je eigen bubbel het parcours (nog) eens af te stappen. Start sportcomplex Meuleweg, Vissersstraat in Moerkerke.

Bedoeling is om tegen het einde van 2020 een nieuw parcours ter beschikking te stellen met start in Damme centrum.

Ook op www.westtoer.be vinden jullie een groot aantal wandelroutes die door de provincie W-VL zijn uitgetekend, zeker een aanrader.

Wat ook nieuw en in is zijn de haltewandelingen van de NMBS. Op https://www.belgiantrain.be/nl/leisure/b-excursions/more/green-stops/by-foot-green-stops kan je wandelingen vinden die lopen van het ene treinstation naar het andere.

Velen onder ons hebben zich de “Hello Belgium Railpass” aangeschaft, door de overheid en de NMBS ter beschikking gesteld ter compensatie in Corona tijden. Deze pass kan nu heel goed van pas komen om met de trein naar een station te reizen, te wandelen naar een ander station en dan de trein terug huiswaarts te nemen. Sommigen onder ons hebben dit reeds uitgeprobeerd en dit is in de smaak gevallen.

Ondertussen zijn we het nieuwe wandelseizoen 2021 ingestapt op 1 november laatstleden. Gelieve jullie gegevens van de periode 01/11/2019 tot 31/10/2020 dan ook door te geven, zijnde het aantal tochten en kilometers.

Ook vragen we om tegen eind 2020 het lidgeld voor 2021 over te maken op ons rekeningnummer: BE30 3631 5604 1011 van Levenslijn Damme. Wie dit doet wordt door ons geactiveerd en kan dan vanaf 01/01/2021 inschrijven en wandelen met de lidkaart die je reeds in bezit hebt. Indien je geen lidgeld betaalt zal deze lidkaart geweigerd worden door het systeem van inschrijvingen. Een attest voor de mutualiteit wordt wel overgemaakt uiteraard. Wij hopen dat we, ondanks de huidige omstandigheden, niemand van onze mooie groep gaan verliezen en dat we in 2021 hopelijk opnieuw massaal van onze hobby samen kunnen/mogen genieten.

De wandelboeken  “Walking in Belgium 2021” zijn vanaf heden ook beschikbaar. Kostprijs voor de leden bedraagt: 8,00€ – niet-leden betalen voor deze wandelbijbel: 17,00€ Wie een exemplaar wenst kan dit melden per kerende of door overschrijving van 8,00€ op onze rekening.

Vriendelijke groet, fijne dag verder, zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

WSVL 5463

Snauwaert Roger

Kerkakker 03, 8340 Sijsele

050/35.69.70

0478/28.17.87

@: roger.snauwaert@skynet.be

1 november 2020

Vrienden,

1 november vandaag, Allerheiligen, een dag waarop  we aan onze dierbare overledenen denken.

Maar niets is meer zoals het vroeger was, bij een bezoek aan de rustplaats mondmasker op.

Niet langer kunnen keuvelen aan het graf van een dierbare, samenscholing niet toegelaten.

Een nieuwe lock-down is vandaag ons deel, alles wordt opnieuw aan banden gelegd.

Ook WSVL heeft nieuwe maatregelen getroffen en alle geplande georganiseerde wandeltochten

voor onbepaalde duur van de kalender gehaald. COVID-19 laat ons duidelijk niet los.

Om toch wat licht in de duisternis te brengen hebben we de mogelijkheid in onze eigen bubbel

de natuur in te trekken op eigen houtje of anders een nieuwe streek te verkennen door een

permanent wandelparcours dat door verschillende clubs wordt aangeboden te bezoeken.

Zo zijn er naast ons eigen parcours in Moerkerke nieuwe initiatieven in onder andere

Beernem en Zuienkerke. Een update vinden jullie in bijlage.

Op 31 oktober liep ons wandelseizoen 2020 af. Vanaf vandaag starten we seizoen 2021.

Door Corona werd er uiteraard veel minder gewandeld toch dienen wij voor onze boekhouding

jullie wandelgegevens van 2020 op te vragen. ( aantal tochten en kilometers)

Gelieve dit tijdens de loop van november per kerende te willen doen.

Vriendelijke groet, fijne dag verder, zorg voor elkaar,

LEVENSLIJNTEAM – DAMME vzw

WSVL 5463

Snauwaert Roger

Kerkakker 03, 8340 Sijsele

050/35.69.70